– Sprawozdanie z działalności, rok 2004
– Sprawozdanie z działalności, rok 2005
– Sprawozdanie z działalności, rok 2006
– Sprawozdanie z działalności, rok 2007
– Sprawozdanie z działalności, rok 2008
– Sprawozdanie z działalności, rok 2009
– Sprawozdanie z działalności, rok 2010
– Sprawozdanie z działalności, rok 2011
– Sprawozdanie z działalności, rok 2012
– Sprawozdanie z działalności, rok 2013
– Sprawozdanie z działalności, rok 2014
– Sprawozdanie z działalności, rok 2015

– Bilans, rok 2007
– Bilans, rok 2008
– Bilans, rok 2009
– Bilans, rok 2010
– Bilans, rok 2011
– Bilans, rok 2012
– Bilans, rok 2013
– Bilans, rok 2014
– Bilans, rok 2015

– Rachunek wyników, rok 2007
– Rachunek wyników, rok 2008
– Rachunek wyników, rok 2009
– Rachunek wyników, rok 2010
– Rachunek wyników, rok 2011
– Rachunek wyników, rok 2012
– Rachunek wyników, rok 2013
– Rachunek wyników, rok 2014
– Rachunek wyników, rok 2015