Poradnia Zdrowia Psychicznego

PZP zapewnia opiekę ambulatoryjną osobom z zaburzeniami psychicznymi w wieku powyżej 18 roku życia.

Najczęściej zgłaszają się do nas osoby cierpiące na:

  • depresję
  • zaburzenia lękowe (nerwice): lęk napadowy (paniczny), natręctwa, fobie społeczne, lęk społeczny
  • psychozy: schizofrenia i inne zaburzenia urojeniowe, choroba maniakalno – depresyjna
  • zaburzenia otępienie (choroba Alzheimera, otępienie naczyniowe)

Diagnostyka w ramach PZP obejmuje:

  • badanie psychiatryczne
  • badanie psychologiczne
  • badania dodatkowe: laboratoryjne, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny

Formy terapii dostępne w PZP:

  • farmakoterapia
  • psychoterapia (indywidualna, rodzinna, grupowa)
  • światłoterapia (w przypadku depresji sezonowej)

Wizyty w PZP ustalane są osobiście lub telefonicznie na określony dzień i godzinę.

Wizyty domowe umawiane są wyłącznie osobiście przez osobę zainteresowaną lub opiekuna, na podstawie decyzji kierownika PZP.

Ze względu na limity wyznaczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia możliwy jest wydłużony okres oczekiwania na realizację poszczególnych świadczeń.

Poradnia Zdrowia Psychicznego NPZOZ uzyskała akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia stażu kierunkowego w zakresie poradani dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii