Jak działa Zespół Leczenia Środowiskowego:

 • każdy z członków zespołu zajmuje się indywidualnie grupą osób, to znaczy, że każda osoba objęta opieką zespołu ma swojego terapeutę
 • w razie potrzeby każdy z pracowników zespołu służy swoją wiedzą innym członkom zespołu (każda z osób objętych opieką zespołu może zawsze uzyskać pomoc psychologa, lekarza psychiatry, pracownika socjalnego bądź pielęgniarki)
 • w razie potrzeby terapeuci zespołu pomagają także w rozwiązywaniu problemów rodzinnych podopiecznych
 • prowadzona jest edukacja zarówno osób objętych opieką zespołu oraz ich rodzin (na przykład: zasady działania leków, prawa pacjentów, sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych)
 • spotkania terapeutów oraz osób objętych opieką zespołu odbywają się w miejscu zamieszkania tych osób, bądź w siedzibie zespołu.
 • w ciągu tygodnia (od poniedziałku do piątku) jeden z pracowników zespołu stale dyżuruje przy telefonie w siedzibie zespołu, odpowiada na pytania, pomaga w rozwiązywaniu nagłych problemów, w sytuacjach kryzysowych.
 • w soboty i niedziele jeden z terapeutów dyżuruje pod numerem telefonu komórkowego.

Główny cel działania zespołu to pomoc osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne w ich środowisku poprzez:

 • dostarczanie pomocy i wsparcia psychicznego
 • pomoc w zapobieganiu nawrotom choroby i pobytom w szpitalu
 • pomoc w załatwianiu spraw socjalnych (renty, zasiłki, sprawy mieszkaniowe)
 • pomoc w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy

Kontakt

Terapeuta utrzymuje kontakty z pacjentem, rodziną, środowiskiem pacjenta, leczącymi lekarzami, odpowiednimi placówkami leczniczymi (szpital, poradnia) oraz innymi instytucjami (pomoc społ.,urzędy zatrudnienia itp.)

Terapeuci pracujący w zespole:

 • lekarze psychiatrzy
 • psychologowie
 • psychoterapeuci
 • pielęgniarki
 • pedagog

Kierownikiem zespołu jest lekarz psychiatra z II0 specjalizacji.

Jak można dostać się pod opiekę ZLŚ?

Opieką Zespołu mogą być objęte osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy, z inicjatywy rodziny kierowane przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz organy pomocy społecznej i inne organizacje społeczne. Do objęcia opieką niezbędne jest podpisanie przez pacjenta zgody na współpracę z ZLŚ.

O przyjęciu decyduje kierownik ZLŚ.

Przeprowadzone 5-letnie badania wykazały, że u osób często hospitalizowanych z powodu kryzysów psychicznych po objęciu opieką ZLŚ średni pobyt w szpitalu spada o 50 %.

Zespół Leczenia Środowiskowego NPZOZ uzyskał akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia stażu kierunkowego w zakresie alternatywnych form leczenia dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii.