Mieszkanie adaptacyjne jest działanie prowadzonym przez Stowarzyszenie od 1 stycznia 2016r. Jest to miejsce gwarantującym osobie niepełnosprawnej psychicznie opiekę, jest kolejnym etapem wdrażania w samodzielne funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Osoby mieszkające w mieszkaniu same utrzymują mieszkanie (opłacają czynsz i media). W mieszkaniu nie ma prowadzonych zajęć, obowiązkowe są spotkania z opiekunem, którego zadaniem jest sprawowanie opieki nad mieszkaniem i mieszkankami. Wizyty opiekuna nie są regularne, czasem maja charakter interwencyjny, czasem pomocowy a czasem kontrolny. W mieszkaniu obowiązuje regulamin, do którego osoby mieszkające maja obowiązek dostosować się, tak samo jak i do zasad wspólnie ustalonych z opiekunem. Mieszkańcy mieszkania, mają możliwość pracy nad utrwaleniem umiejętności nabytych w trakcie pobytu w mieszkaniu chronionym np. umiejętności wyrażania własnych potrzeb i emocji, słuchania innych z uwzględnieniem ich potrzeb i emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenia sobie z obowiązkami dnia codziennego, a co za tym idzie podniesienia swoich kompetencji społecznych.

Liczba osób będących odbiorcami działań w ramach projektu to 2 osoby niepełnosprawne psychicznie. Pobyt w mieszkaniu ma charakter adaptacyjny i może trwać do momentu otrzymania lokalu socjalnego.

Funkcjonowanie Mieszkania adaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych jest możliwe dzięki dotacjom otrzymywanym z Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Białymstoku.