Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej
oraz  
osoby objęte opieką Stowarzyszenia
dziękują

Panu Adamowi Strycharczukowi

za przekazanie wygranej
w wysokości 10.000,00 zł na cele statutowe organizacji.