Zapraszamy na bezpłatną cykliczną GRUPĘ WSPARCIA dla rodzin i opiekunów osób chorych psychicznie