W chwili obecnej Mieszkania Chronione Treningowe nie są prowadzone przez nasze Stowarzyszenie